กระดานไวท์บอร์ดหน้าเดียว มีขาตั้งและล้อเลื่อน ชนิดมีแม่เหล็ก