กระดานไวท์บอร์ด 2 หน้า มีขาตั้งและล้อเลื่อน ชนิดธรรมดา