กระดานไวท์บอร์ดแขวนผนัง ชนิดมีแม่เหล็ก พิเศษขอบโค้งมน