กระดานไวท์บอร์ด 2 หน้า มีขาตั้งและล้อเลื่อน ชนิดมีแม่เหล็ก พิเศษขอบโค้งมน