กระดานผสม (ไวท์บอร์ดมีแม่เหล็ก+ชานอ้อย) ชนิดแขวนผนัง