กระดานผสม (ไวท์บอร์ดมีแม่เหล็ก+ไม้ก๊อก) ชนิดแขวนผนัง