กระดานไวท์บอร์ดธรรมดากรอบไม้สัก ชนิดแขวนผนัง ไม่มีแม่เหล็ก