เก้าอี้เอนกประสงค์-โครงขาเหล็ก-ชนิดหุ้มเบาะ-พับได้